Davida

17/07/2020 Tempo 2 Posted In:

Entervencións en espazos degradados buscando a refexión sobre o abandono e o paso do tempo.